filemaker

Disclaimer

Disclaimer voor kempenautomatisering.nl

Kempen Automatisering verleent u hierbij toegang tot kempenautomatisering.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Kempen Automatisering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kempen Automatisering spant zich in om de inhoud van kempenautomatisering.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op kempenautomatisering.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kempen Automatisering.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kempenautomatisering.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kempenautomatisering.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kempen Automatisering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kempen Automatisering en haar licentiegevers.

KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kempen Automatisering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Maak een afspraak met een van onze adviseurs

Formaat: 21 jul 2019
Formaat: 22:32
Maak Afspraak
randomness